Pemphigus en Bulleus Pemfigoïd


Algemeen

Pemphigus en bulleus pemfigoïd zijn ziekten waarbij blaren op de huid en slijmvliezen ontstaan. Het zijn erg zeldzame auto-immuunziekten die plotseling en zonder aanleiding kunnen ontstaan. Bij auto-immuunziekten valt het afweersysteem onderdelen van het eigen lichaam aan. In het geval van pemphigus en bulleus pemfigoïd worden er door het lichaam antistoffen gevormd die gericht zijn tegen bepaalde bestanddelen van de huid, waardoor er blaren ontstaan.

 

Bij pemphigus ontstaan er blaren in en bij bulleus pemfigoïd onder de opperhuid. Over het algemeen verloopt pemphigus ernstiger. Zonder behandeling kan deze ziekte levensbedreigend zijn; enerzijds door verlies van vocht als de blaren over een groot huidoppervlak ontstaan, anderzijds door bijkomende infecties. Deze aandoening dient derhalve in het ziekenhuis te worden behandeld.

 

Pemphigus en bulleus pemfigoïd ontstaan meestal op oudere leeftijd en af en toe ook bij kinderen. Beide aandoeningen zijn goed te behandelen, maar meestal duurt de behandeling vele jaren. Soms stopt het ziekteproces uiteindelijk vanzelf. De ziekten zijn niet besmettelijk, niet erfelijk en ook niet kwaadaardig.

 

Hoe ontstaan pemphigus en bulleus pemfigoïd?
Het precieze mechanisme waardoor deze ziektes ontstaan is niet bekend. Het is mogelijk dat bepaalde medicijnen zoals antibiotica, bloeddrukverlagende middelen en antipsychotica de blaarvorming uitlokken. Bij een bepaalde vorm van pemphigus die alleen in Zuid-Amerika voorkomt, is een infectie de vermoedelijke oorzaak. Heel zelden kunnen ook kwaadaardige tumoren een bepaalde vorm van pemphigus (paraneoplastische pemphigus) uitlokken.

 

Wat zijn de verschijnselen?
Van pemphigus bestaan meerdere vormen. De meest voorkomende vormen zijn pemphigus vulgaris en pemphigus foliaceus. Bij pemphigus vulgaris ontstaan er meestal eerst blaren of oppervlakkige wondjes (erosies) in de mond en later ook blaren op het lichaam. Bij pemphigus foliaceus worden de blaren of erosies en korsten alleen op de huid gezien, met name op de borst en rug en in het gezicht.

 

Bij bulleus pemfigoïd ontstaan blaren verspreid over het gehele lichaam, gewoonlijk op een rode ondergrond. Vaak bestaat hevige jeuk. Erosies of blaren van het mondslijmvlies staan meestal niet op de voorgrond.

 

Er bestaat ook een vorm van pemfigoïd met voornamelijk verschijnselen op de slijmvliezen van de ogen, de mond en de geslachtsdelen (slijmvlies pemfigoïd of cicatricieel pemfigoïd). Deze vorm is moeilijker te behandelen en laat soms littekens na (cicatricieel = littekenvormend). De littekens kunnen leiden tot blindheid – als de ogen zijn aangedaan – en tot vernauwingen van de slokdarm of van de geslachtsdelen, wanneer deze organen zijn aangetast.

 

Pemphigus en Bulleus Pemfigoïd

Behandeling

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose wordt bevestigd door microscopisch onderzoek van een stukje huid dat wordt weggenomen (biopsie). Daarnaast kan er bloedonderzoek worden gedaan, maar hiermee wordt de ziekte niet in alle gevallen aangetoond.

 

Hoe ziet de behandeling eruit?
De behandeling is gericht op het onderdrukken van de huid- en slijmvliesafwijkingen. Deze ziekten kunnen door de behandeling niet worden genezen. In het algemeen worden medicijnen gebruikt die het afweersysteem onderdrukken en daardoor de aanmaak van de antistoffen en het optreden van ontstekingsreacties afremmen. Vaak moeten deze medicijnen vele jaren worden toegepast en i.v.m. mogelijke bijwerkingen moeten er regelmatige bloedcontroles worden uitgevoerd.

 

Als de ziekte slechts weinig verschijnselen veroorzaakt, kan er worden geprobeerd om alleen met sterk werkende corticosteroïd crèmes te behandelen. Bij langdurig gebruik kan dit leiden tot verdunning van de huid (zie ook de folder Corticosteroïden voor de huid). Bij een uitgebreide blaarziekte worden corticosteroïden in de vorm van tabletten gebruikt.

 

Omdat corticosteroïden in tabletvorm ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken (o.a. suikerziekte, hoge bloeddruk, infecties en botontkalking), worden meestal daarnaast nog andere medicijnen in tabletvorm gegeven, waardoor de dosis van het corticosteroïd mogelijk verlaagd kan worden. Het gaat daarbij om medicijnen die het afweersysteem onderdrukken, zoals azathioprine, mycophenolaat mofetil, methotrexaat en ciclofosfamide. In verband met de mogelijke bijwerkingen van deze medicijnen is regelmatige (bloed)controle nodig.

 

Bepaalde antibiotica zoals als tetracyclines en erytromycine, zijn soms effectief bij de behandeling van bulleus pemfigoïd. Dit geldt ook voor dapson. Tetracyclines worden vaak gecombineerd toegepast met nicotinamide. Antibiotica hebben meestal weinig bijwerkingen. Bij gebruik van dapson moet het bloed regelmatig worden gecontroleerd omdat er ernstige bijwerkingen kunnen ontstaan.