Informatie aanvragen
Ik heb een vraag
Terugbelverzoek

De op deze website getoonde informatie en tarieven wordt door Nationaal Huidcentrum met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Nationaal Huidcentrum verstrekt door middel van deze website louter informatie over behandelingen die door Nationaal Huidcentrum worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Nationaal Huidcentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

 

Nationaal Huidcentrum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op deze site beschikbaar is.

 

Verwijzingen naar sites die niet door Nationaal Huidcentrum worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Nationaal Huidcentrum uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Nationaal Huidcentrum worden onderhouden wordt afgewezen.

 

De inhoud van de website van Nationaal Huidcentrum wordt regelmatig bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elke moment wijzigingen en correcties in onze website en/of deze voorwaarden aan te brengen. Op jouw gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing.