Cliënt- en patiënttevredenheid

Het beleid van Nationaal Huidcentrum steunt op 3 pijlers: veiligheid, doelmatigheid en cliënt- en patiënttevredenheid. Al onze cliënten en patiënten ontvangen per e-mail een digitaal vragenformulier. Alle tot op heden volledig ingevulde formulieren zijn verwerkt in een klanttevredenheidsonderzoek.

 

 


Conclusies

Van alle deelnemers aan het onderzoek geeft 91,3% aan tevreden of zeer tevreden te zijn met Nationaal Huidcentrum. Zij voelden zich erg op hun gemak tijdens de behandeling en beoordelen het eindresultaat met een 8,3 gemiddeld. Ook geeft 93,6% van de deelnemers aan dat zij voldoende zijn geïnformeerd over de behandeling en de eventuele voor- en nazorg. Zij hebben geen informatie gemist.

 

De belangrijkste pluspunten die worden genoemd zijn geen wachttijden, persoonlijke aandacht en goede bereikbaarheid. Bovendien is Nationaal Huidcentrum in noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar en dat geeft de cliënten en patiënten een veilig gevoel.

 

Cliënten en patiënten van Nationaal Huidcentrum kunnen online hun afspraken beheren. Dit wordt als zeer positief ervaren, met name omdat zij dan niet hoeven te bellen om een afspraak te maken en deze online kunnen verzetten indien de afgesproken tijd niet goed uitkomt. Online afspraken kunnen via onze website worden gemaakt. Je krijgt hiervoor persoonlijke inloggegevens zodat je altijd je afspraken kunt bekijken.

 

Van de deelnemers aan het klanttevredenheidsonderzoek geeft 100% aan tevreden of zeer tevreden te zijn met het eerste contact, waarbij 96,6% aangeeft dat alle vragen beantwoord konden worden. 95% geeft aan dat zij de deskundigheid van de behandelend arts of huidtherapeute zeer goed tot goed beoordelen. In 88% van de gevallen is er sprake van een positief eindresultaat. Bij medische zorg wordt van een positief eindresultaat gesproken wanneer de medische klacht is opgelost en bij cosmetische zorg wordt van een positief eindresultaat gesproken wanneer het gewenste resultaat is behaald.

 

Van alle deelnemers zou 91% familie, vrienden en kennissen adviseren om bij medische of cosmetische huidklachten een bezoek te brengen aan Nationaal Huidcentrum.