Verzekerde zorg

Behandeling van huidziekten valt onder de verzekerde zorg. Dit betekent dat de kosten van de behandeling (voor een belangrijk deel) worden betaald door de ziektekostenverzekeraar. Omdat het medisch specialistische zorg is, moet je wel rekening houden met het wettelijk verplichte eigen risico. Ook heb je een doorverwijzing van de huisarts nodig. 
 

Belangrijk bericht voor patiënten: Nationaal Huidcentrum stopt per 1 augustus 2021 met dermatologie

Nationaal Huidcentrum ondersteunt tot en met 31 juli 2021 de verzekerde zorgactiviteiten van Medisch Centrum Midden Nederland bij consulten en behandelingen met betrekking tot huidziekten. De kosten van deze behandelingen worden voor een groot deel betaald door gecontracteerde zorgverzekeraars.

 

Voor ons als zelfstandig behandelcentrum werd het in de loop der jaren steeds lastiger om contracten met zorgverzekeraars af te sluiten, waardoor onze patiënten toch vaak een gedeelte van de factuur zelf dienden te betalen. Vandaar dat we hebben besloten te stoppen met het aanbieden van verzekerde zorg.

 

Nationaal Huidcentrum blijft een kliniek voor cosmetische behandelingen, maar dan zonder afdeling dermatologie. Natuurlijk blijf je van harte welkom voor alle cosmetische (niet verzekerde) zorg als huidtherapie, bovenooglidcorrecties, liposculpture en haartransplantaties.

 

Voor onze patiënten betekent dit concreet: 

 • Geplande afspraken tot en met 31 juli 2021 gaan door
 • Per 1 augustus 2021 kun je niet langer terecht bij dermatologen Dr. Navadeh en Drs. Janssens voor consulten, controles en (na-)behandelingen
 • Per 1 augustus 2021 komt het gebruik van de cabine t.b.v. lichttherapie te vervallen
 • De huisarts wordt op de hoogte gebracht

 

Veelgestelde vragen over het stoppen van de verzekerde zorgactiviteiten

Naar welke dermatoloog kan ik nu het beste gaan? 
Woon je in de regio Gooi en Vechtstreek, dan raden wij aan om je door de huisarts te laten doorverwijzen naar de polikliniek Dermatologie in Tergooi. De huisarts weet bij welke dermatoloog je snel terechtkunt en kan je hier verder over informeren.

 

Wat gebeurt er met mijn dossier?
De bewaartermijn voor dossiers is geborgd. De nieuwe zorgaanbieder kan het dossier met medische gegevens bij ons opvragen, dit gebeurt echter alleen middels een door jou ondertekende machtiging.

 

Kan ik na 31 juli 2021 nog bij de Cosmetisch Arts terecht voor een behandeling tegen hyperhidrose?
Dat kan, maar dan zul je de behandeling wel zelf moeten betalen. Wil je in aanmerking komen voor een vergoeding van (een deel van) deze behandeling, dan kun je je door de huisarts laten doorverwijzen naar een dermatoloog, bijvoorbeeld in ziekenhuis Tergooi.

 

Ik kom al jaren bij dokter Navadeh voor haarproblemen, kan hij mij nog steeds behandelen?
Helaas vallen deze behandelingen onder de basisverzekering en kunnen wij deze zorg na 31 juli 2021 niet langer verlenen. 

 

Kan ik nog bij Nationaal Huidcentrum terecht voor behandelingen bij de huidtherapeut die door mijn zorgverzekeraar worden vergoed?
Ja, dat blijft ongewijzigd. Omdat het een vergoeding uit de aanvullende verzekering betreft, worden de nota’s door jou betaald en bij de zorgverzekering gedeclareerd. Vervolgens ontvang je een (gedeeltelijke) vergoeding uit het aanvullende pakket.

 

Kan ik nog bij Nationaal Huidcentrum terecht voor dermatologie, als ik zelf betaal?
Behandelingen die uit de basisverzekering worden vergoed, worden gezien als ‘verzekerde zorg’. Je kunt dezelfde behandeling ook elders vergoed krijgen. Als wij deze behandelingen in rekening brengen, leveren wij nog steeds ‘verzekerde zorg’ en dat is niet toegestaan. Wél kun je bij onze dermatologen terecht voor ‘cosmetische dermatologie’ zoals het verwijderen van plekjes die niet uit medisch, maar uit cosmetisch oogpunt kunnen worden weggehaald.

 

meisje brengt gezichtscreme aan op de huid, lachend en staande voor de spiegel.

 

Over Medisch Centrum Midden Nederland/Nationaal Huidcentrum

Tot en met 31 juli 2021 Kun je bij Nationaal Huidcentrum/Medisch Centrum Midden Nederland terecht voor consulten en behandelingen met betrekking tot huidziekten, zoals moedervlekken, psoriasis, huidkanker, eczeem, huidallergie en vele andere huidafwijkingen. Voor verzekerde zorg heb je altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze is één jaar geldig, tenzij je op advies van de dermatoloog voor deze huidziekte onder behandeling of onder controle blijft.

 

Bij de dermatoloog

De dermatoloog ziet alle patiënten op de polikliniek. Tijdens de afspraak onderzoekt de dermatoloog je naar aanleiding van je klacht(en). Afhankelijk van de gestelde diagnose zal de dermatoloog in overleg met jou een behandeling starten. Een behandeling kan bestaan uit medicatie voor thuisgebruik of een behandeling in de kliniek. Slechts enkele patiënten worden voor een behandeling opgenomen, een dagbehandeling komt vaker voor. Als de diagnose is gesteld, ontvang je uitgebreide informatie over de behandeling. Voorafgaand aan de behandeling ontvang je instructies over hoe je je het beste kunt voorbereiden, en of er na de behandeling bepaalde beperkingen zijn.

 

DOT’s

De declaratie van medisch specialistische zorg is op basis van DOT (DBC Op weg naar Transparantie). DBC staat voor Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Voor alle huidziekten zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) DBC-zorgproducten vastgesteld. Een DBC-zorgproduct omvat het totale traject: van de diagnose die de specialist stelt tot en met de (eventuele) behandeling. Voor de facturatie wordt een DBC-zorgproduct opgeknipt in zorg-subtrajecten die afzonderlijk worden gedeclareerd.

 

Een zorg-subtraject heeft een duur van minimaal 42 en maximaal 120 dagen en omvat alle consulten en behandelingen die in die periode zijn verricht. Het tarief voor een DBC-zorgproduct is tot stand gekomen in onderhandeling tussen jouw ziektekostenverzekeraar en Medisch Centrum Midden Nederland/Nationaal Huidcentrum. Als er geen contract is met jouw ziektekostenverzekeraar, berekenen wij jou ons passantentarief.

 

Machtigingen

Voor bepaalde behandelingen is eerst toestemming van jouw verzekeraar nodig. Wij vragen hiervoor een machtiging aan. Indien jouw verzekeraar de behandeling accepteert ontvangen wij een machtiging. Wordt de aanvraag afgewezen, dan kun je de behandeling voor eigen rekening voortzetten.

 

Wachttijden

Er bestaan normen t.a.v. de wachttijden (Treeknormen) voor de verschillende fases van een zorgtraject.

 • toegang tot eerste consult: binnen 3-4 weken
 • diagnose na consult: binnen 3-4 weken
 • behandeling na afspraak: 4-6 weken

Wordt de norm niet gehaald, dan kun je bij je verzekeraar een beroep doen op ‘wachtlijstbemiddeling’. Vereist een situatie spoed, dan zullen wij je vanzelfsprekend snel inplannen.

 

Aanvullende verzekering

Het kan voorkomen dat er behandelingen zijn die niet vergoed worden onder de basisverzekering, maar mogelijk wel gedekt zijn via een aanvullende verzekering. Raadpleeg in dat geval de polisvoorwaarden. Als de behandeling is gedekt onder een aanvullende verzekering, dan vindt de facturatie op dezelfde wijze plaats als bij behandelingen onder de basisverzekering (rechtstreeks aan de ziektekostenverzekeraar als wij een contract hebben, een factuur aan jezelf als we geen contract met jouw ziektekostenverzekeraar hebben afgesloten).

 

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Medisch Centrum Midden Nederland/Nationaal Huidcentrum heeft met onderstaande verzekeraars een overeenkomst gesloten. Dit betekent dat Medisch Centrum Midden Nederland/Nationaal Huidcentrum de declaratie voor jouw behandeling rechtstreeks naar jouw verzekeraar stuurt. De verzekeraar laat je dit weten en verrekent mogelijk het eigen risico.

 • ASR
 • CZ groep
 • DSW groep
 • ENO
 • Zorg & Zekerheid
 • Zilveren Kruis

Niet-gecontracteerde zorgverzekeraars

Heb je een zorgverzekering afgesloten bij een andere zorgverzekeraar dan het lijstje hierboven, dan ontvangt je van ons een nota die je bij je zorgverzekeraar kunt insturen. Het kan voorkomen dat de verzekering jouw declaratie met een korting uitkeert. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

 

Passantentarief

Ben je niet bij een Nederlandse zorgverzekeraar aangesloten of is er geen overeenkomst tussen jouw zorgverzekeraar en Medisch Centrum Midden Nederland/Nationaal Huidcentrum, dan wordt het zogenaamde passantentarief in rekening gebracht.

 

Betaling

De zorgverzekeraars die met Medisch Centrum Midden Nederland een overeenkomst hebben afgesloten, betalen de kosten van jouw behandeling rechtstreeks. Ben je niet verzekerd bij een door ons gecontracteerde verzekeraar, dan ontvang je de rekening via Infomedics. Je dient de nota binnen 30 dagen te voldoen.

 

No-show-tarief

Als je een afspraak niet tijdig afzegt of niet verschijnt, brengen wij consultkosten in rekening.

 

Afspraken maken en afspraak verplaatsen

Nationaal Huidcentrum is 24uur/7dagen per week via de website bereikbaar voor het maken van afspraken. Voor het wijzigen van een bestaande afspraak kun je bellen naar +31 (0)88 425 10 00.