Informatie aanvragen
Ik heb een vraag
WhatsApp
Email
Facebook
Bericht ons

Nationaal Huidcentrum ondersteunt de verzekerde zorg activiteiten van Medisch Centrum Midden Nederland. Bij Medische Centrum Midden Nederland kunt u terecht voor consulten en behandelingen m.b.t. huidziekten. Voorbeelden daarvan zijn moedervlekken, psoriasis, huidkanker, eczeem, huidallergie en vele andere huidafwijkingen. Deze zorgvraag wordt aangevangen middels een verwijsbrief van uw huisarts. Deze is één jaar geldig, tenzij u op advies van de dermatoloog voor deze huidziekte onder behandeling/controle blijft.

 

Behandeling van deze huidziekten valt onder de verzekerde zorg. Dat betekent dat de kosten van de behandeling (voor een belangrijk deel) betaald wordt door uw ziektekostenverzekeraar. Omdat het medisch specialistische zorg is moet u wel rekening houden met het wettelijk verplichte eigen risico.

 

DOT’s

De declaratie van medisch specialistische zorg is op basis van DOT, DBC Op weg naar Transparantie. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Voor alle huidziekten zijn door de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) DBC-zorgproducten vastgesteld. Een DBC-zorgproduct omvat het totale traject van de diagnose die de specialist stelt tot en met de (eventuele) behandeling. Voor de facturatie wordt een DBC-zorgproduct opgeknipt in zorgsubtrajecten die afzonderlijk worden gedeclareerd. Een zorgsubtraject heeft een duur van minimaal 42 dagen en maximaal 120 en omvat alle consulten en behandelingen die in die periode zijn verricht. Het tarief voor een DBC-zorgproduct is tot stand gekomen in onderhandeling tussen uw ziektekostenverzekeraar en het Medisch Centrum Midden Nederland/Nationaal Huidcentrum. Als er geen contract is met uw ziektekostenverzekeraar berekenen wij u ons passantentarief.

 

Machtigingen

Voor bepaalde behandelingen is eerst toestemming van uw verzekeraar nodig. Wij vragen hiervoor een machtiging aan. Indien uw verzekeraar de behandeling accepteert ontvangen wij een machtiging. Indien de aanvraag wordt afgewezen kunt u de behandeling voortzetten voor eigen rekening.

 

Wachttijden

Er bestaan normen t.a.v. de wachttijden (Treeknormen) voor de verschillende fases van een zorgtraject.

– toegang tot eerste consult: binnen 3-4 weken

– diagnose na consult: binnen 3-4 weken

– behandeling na afspraak: 4-6 weken

 

Mocht de norm niet worden gehaald dan kunt u bij uw verzekeraar een beroep doen op wachtlijstbemiddeling.

 

Indien een situatie spoed vereist dan zullen wij u vanzelfsprekend snel inplannen..

 

Aanvullende verzekering

Het kan voor komen dat er behandelingen zijn die niet vergoed worden onder de basisverzekering, maar mogelijk wel via een aanvullende verzekering gedekt zijn. Raadpleeg in dat geval uw polisvoorwaarden. Als de behandeling gedekt is onder uw aanvullende verzekering vindt de facturatie op dezelfde wijze plaats als bij behandelingen onder de basisverzekering (rechtstreeks aan de ziektekostenverzekeraar als wij een contract hebben, een factuur aan uzelf als we geen contract hebben afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar).

 

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Medisch Centrum Midden Nederland/Het Nationaal Huidcentrum heeft met de meeste verzekeraars overeenkomsten gesloten. Dat betekent dat Medisch Centrum Midden Nederland/Het Nationaal Huidcentrum de declaratie voor uw behandeling rechtstreeks naar uw verzekeraar stuurt. De verzekeraar laat u dit weten en verrekent mogelijk uw risico daar dan mee.

 

Niet gecontracteerde zorgverzekeraars

De verzekeraars waarmee wij GEEN overeenkomst hebben staan onderaan deze pagina vermeld. Indien u een zorgverzekering heeft afgesloten met een van onderstaande verzekeraars dan ontvangt u zelf van ons een nota. Deze kunt u dan insturen naar uw verzekering. Het kan voorkomen dat de verzekering uw declaratie met een korting uitkeert. Raadpleeg daarvoor uw voorwaarden.

 

Passantentarief

Indien u niet bij een Nederlandse zorgverzekeraar bent aangesloten of als er geen overeenkomst is tussen uw zorgverzekeraar en het Medisch Centrum Midden Nederland/Het Nationaal Huidcentrum wordt het zogenaamde passantentarief in rekening gebracht. Voor een overzicht van de zorgproducten en tarieven:

 • passantentarieven 2017
 • De Passantentarieven 2016 kunt u hier vinden.
 • De passantentarieven 2015 kunt u hier vinden.

Betaling

De zorgverzekeraars die met het Medisch Centrum Midden Nederland een overeenkomst hebben afgesloten betalen de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan haar.

 

Indien u niet verzekerd bent bij een door ons gecontracteerde verzekeraar ontvangt u de rekening via Infomedics. De nota dient binnen 30 dagen naar onze rekening overgeschreven te worden.

 

No-show-tarief

Als u een afspraak niet tijdig afzegt (minimaal 24 uur van tevoren) of niet verschijnt dan ontvangt u een nota van €55,00 (prijspeil 2017). Dit is het zogenaamde no-show tarief.

 

Afspraken maken en muteren

Het Nationaal Huidcentrum is 24uur/7dagen per week via de website bereikbaar voor het maken van afspraken. Voor het wijzigen van een bestaande afspraak kunt u bellen naar 088 425 1000.

 

Overzicht niet gecontracteerde zorgverzekeraars:

 • Menzis basisverzekering (Amicon Geove Nederzorg)
 • Menzis II basisverzekering (portefeuille VPZ)
 • Hema zorgverzekering (Menzis)
 • Anderzorg basisverzekering
 • Allianz
 • Agis Buitenland basisverzekering
 • Aon Consulting
 • OOM basisverzekering Global Care
 • Confior II basisverzekering (portefeuille VPZ)
 • Europeesche Verzekeringen
 • IAK Verzekeringen basisverzekering (Menzis)
 • AZvZ basisverzekering
 • Confior basisverzekering (Rijnmond)
 • Schouten Zorgverzekeringen
 • Boogaard Assurantiën
 • AZIVO basisverzekering
 • Ecodass Assuradeuren
 • OWM Geové U.A. (onderwijspolissen)
 • Nedasco (Confior)
 • VPZ Assuradeuren (Menzis)
 • VPZ Assuradeuren (Confior)
 • DVZ
 • OWM Zorg en Zekerheid Verzekeringen u.a.
 • Pro Life Zorgverzekeringen
 • W.B.D. Lippmann Groep B.V.
 • Aevitae, Goudse restitutie  (uzovi 3330)
 • Aevitae (uzovi 8956)
 • Besured
 • IAK VGZ (uzovi 8972)
 • IZA
 • IZA Cura
 • VGZ (uzovi 7095)
 • IZA Gemeentezorgpolis
 • IZZ
 • SZVK
 • Turien & Co inzake VGZ
 • UMC (uzovi 0736)
 • Unive (uzovi 0101)
 • Zekur
 • Zorgzaam (uzovi 0101)
 • Nedasco Assuradeuren VGZ (uzovi 8965)
 • Promovendum

 

Polissen met beperkte vrije artsenkeuze

Sommige verzekeraars hebben polissen die uw vrije artsenkeuze beperken. Voorbeelden van polissen zijn Beter Af Selectief van Zilveren Kruis en Take Care Now van Agis. Bent u via één van deze polissen verzekerd dan ontvangt u een beperkte vergoeding wanneer u zich bij ons laat behandelen. Controleer uw polis voor meer informatie en vergoedingen.