Informatie aanvragen
Ik heb een vraag
Terugbelverzoek

Nationaal Huidcentrum ondersteunt de verzekerde zorg activiteiten van Medisch Centrum Midden Nederland. Bij Medisch Centrum Midden Nederland kun je terecht voor consulten en behandelingen m.b.t. huidziekten zoals moedervlekken, psoriasis, huidkanker, eczeem, huidallergie en vele andere huidafwijkingen. Deze zorgvraag wordt aangevangen middels een verwijsbrief van de huisarts. Deze is één jaar geldig, tenzij je op advies van de dermatoloog voor deze huidziekte onder behandeling/controle blijft.

 

Behandeling van huidziekten valt onder de verzekerde zorg. Dit betekent dat de kosten van de behandeling (voor een belangrijk deel) betaald worden door jouw ziektekostenverzekeraar. Omdat het medisch specialistische zorg is moet je wel rekening houden met het wettelijk verplichte eigen risico.

 

DOT’s

De declaratie van medisch specialistische zorg is op basis van DOT (DBC Op weg naar Transparantie). DBC staat voor Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Voor alle huidziekten zijn door de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) DBC-zorgproducten vastgesteld. Een DBC-zorgproduct omvat het totale traject van de diagnose die de specialist stelt tot en met de (eventuele) behandeling. Voor de facturatie wordt een DBC-zorgproduct opgeknipt in zorgsubtrajecten die afzonderlijk worden gedeclareerd. Een zorgsubtraject heeft een duur van minimaal 42 dagen en maximaal 120 en omvat alle consulten en behandelingen die in die periode zijn verricht. Het tarief voor een DBC-zorgproduct is tot stand gekomen in onderhandeling tussen jouw ziektekostenverzekeraar en het Medisch Centrum Midden Nederland/Nationaal Huidcentrum. Als er geen contract is met jouw ziektekostenverzekeraar berekenen wij jou ons passantentarief.

 

Machtigingen

Voor bepaalde behandelingen is eerst toestemming van jouw verzekeraar nodig. Wij vragen hiervoor een machtiging aan. Indien jouw verzekeraar de behandeling accepteert ontvangen wij een machtiging. Indien de aanvraag wordt afgewezen kun je de behandeling voortzetten voor eigen rekening.

 

Wachttijden

Er bestaan normen t.a.v. de wachttijden (Treeknormen) voor de verschillende fases van een zorgtraject.

– toegang tot eerste consult: binnen 3-4 weken

– diagnose na consult: binnen 3-4 weken

– behandeling na afspraak: 4-6 weken

 

Mocht de norm niet worden gehaald dan kun je bij jouw verzekeraar een beroep doen op wachtlijstbemiddeling.

 

Indien een situatie spoed vereist dan zullen wij je vanzelfsprekend snel inplannen.

 

Aanvullende verzekering

Het kan voorkomen dat er behandelingen zijn die niet vergoed worden onder de basisverzekering, maar mogelijk wel via een aanvullende verzekering gedekt zijn. Raadpleeg in dat geval jouw polisvoorwaarden. Als de behandeling gedekt is onder jouw aanvullende verzekering vindt de facturatie op dezelfde wijze plaats als bij behandelingen onder de basisverzekering (rechtstreeks aan de ziektekostenverzekeraar als wij een contract hebben, een factuur aan jezelf als we geen contract hebben afgesloten met jouw ziektekostenverzekeraar).

 

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Medisch Centrum Midden Nederland/Het Nationaal Huidcentrum heeft met de meeste verzekeraars overeenkomsten gesloten. Dit betekent dat Medisch Centrum Midden Nederland/Het Nationaal Huidcentrum de declaratie voor jouw behandeling rechtstreeks naar jouw verzekeraar stuurt. De verzekeraar laat je dit weten en verrekent mogelijk jouw eigen risico.

 

Niet gecontracteerde zorgverzekeraars

De verzekeraars waarmee wij GEEN overeenkomst hebben staan vermeld onderaan deze pagina. Indien je een zorgverzekering hebt afgesloten met één van onderstaande verzekeraars, dan ontvangt je zelf van ons een nota. Deze kun je dan insturen naar jouw verzekering. Het kan voorkomen dat de verzekering jouw declaratie met een korting uitkeert. Raadpleeg daarvoor jouw voorwaarden.

 

Passantentarief

Indien je niet bij een Nederlandse zorgverzekeraar bent aangesloten of als er geen overeenkomst is tussen jouw zorgverzekeraar en Medisch Centrum Midden Nederland/Nationaal Huidcentrum, wordt het zogenaamde passantentarief in rekening gebracht. Voor een overzicht van de zorgproducten en tarieven:

Betaling

De zorgverzekeraars die met Medisch Centrum Midden Nederland een overeenkomst hebben afgesloten betalen de kosten van jouw behandeling rechtstreeks aan haar.

 

Indien je niet verzekerd bent bij een door ons gecontracteerde verzekeraar ontvang je de rekening via Infomedics. De nota dient binnen 30 dagen naar onze rekening overgeschreven te worden.

 

No-show-tarief

Als je een afspraak niet tijdig afzegt of niet verschijnt, dan brengen wij consultkosten in rekening.

Afspraken maken en muteren

Nationaal Huidcentrum is 24uur/7dagen per week via de website bereikbaar voor het maken van afspraken. Voor het wijzigen van een bestaande afspraak kun je bellen naar 088 425 1000.

 

Overzicht niet gecontracteerde zorgverzekeraars:

 • Menzis basisverzekering (Amicon Geove Nederzorg)
 • Menzis II basisverzekering (portefeuille VPZ)
 • Hema zorgverzekering (Menzis)
 • Anderzorg basisverzekering
 • Allianz
 • Agis Buitenland basisverzekering
 • Aon Consulting
 • OOM basisverzekering Global Care
 • Confior II basisverzekering (portefeuille VPZ)
 • Europeesche Verzekeringen
 • IAK Verzekeringen basisverzekering (Menzis)
 • AZvZ basisverzekering
 • Confior basisverzekering (Rijnmond)
 • Schouten Zorgverzekeringen
 • Boogaard Assurantiën
 • AZIVO basisverzekering
 • Ecodass Assuradeuren
 • OWM Geové U.A. (onderwijspolissen)
 • Nedasco (Confior)
 • VPZ Assuradeuren (Menzis)
 • VPZ Assuradeuren (Confior)
 • DVZ
 • OWM Zorg en Zekerheid Verzekeringen u.a.
 • Pro Life Zorgverzekeringen
 • W.B.D. Lippmann Groep B.V.
 • Aevitae, Goudse restitutie  (uzovi 3330)
 • Aevitae (uzovi 8956)
 • Besured
 • IAK VGZ (uzovi 8972)
 • IZA
 • IZA Cura
 • VGZ (uzovi 7095)
 • IZA Gemeentezorgpolis
 • IZZ
 • SZVK
 • Turien & Co inzake VGZ
 • UMC (uzovi 0736)
 • Unive (uzovi 0101)
 • Zekur
 • Zorgzaam (uzovi 0101)
 • Nedasco Assuradeuren VGZ (uzovi 8965)
 • Promovendum